skrivbordsbild sv

Revision

En revision kan ses som en kontinuerlig besiktning av företaget som ger trygghet både för dig som företagare och för dina kunder, leverantörer och andra som har en relation till företaget. Detta medför en minskad risk för fel som uppstår och är avgörande för att skapa trovärdighet och för att bygga sitt rykte.

Lagstadgad revision innebär att vi undersöker ditt företags löpande redovisning, årsredovisning och att det ger en korrekt bild av alla ekonomiska transaktioner. I arbetet ingår även att granska styrelsens förvaltning av bolaget.

Revisionen skall fundera som ett bollplank för företaget i dess strävan att förbättra sin redovisning, rutiner och skattesituation vilket sker i samarbete med kunden.